Skip to main content

Animal Research And Service Center  |  Main Campus | Health Campus

11/04/2023 Kelas Amali Immunology BMT 311, Pusat Pengajian Sains Kajihayat, USM

Dalam menyokong aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran para pelajar di USM, ARASC memainkan peranan yang penting dalam penyediaan ruang dan konsultansi dalam aspek penjagaan dan pengendalian haiwan makmal (arnab) dan pengendalian ayam. Melalui pemindahan ilmu dan kepakaran ini, diharapkan semua pelajar dapat mempraktikan ilmu dan pengalaman yang diperolehi sepanjang sesi kelas amali yang akan berlansung sehingga Jun 2023.


Aktiviti : Kelas Amali Immunology BMT 311, Pusat  Pengajian Sains Kajihayat, USM
Tarikh : 11 April 2023 - 13 Jun 2023
Tempat : ARASC Kampus Induk