Skip to main content

Animal Research And Service Center  |  Main Campus | Health Campus

Kursus Asas Penternakan Bebiri 2023

Kursus asas penternakan bebiri telah dijalankan pada 8 Mar 2023 di ARASC secara bersemuka dan sacara atas talian dengan melibatkan semua staf ARASC kedua-dua kampus. Kursus ini juga mendapat kerjasama daripada pihak jabatan perkhidmatan veterinar sebagai penceramah jemputan yang begitu pakar dan sinonim dalam bidang penternakan bebiri. Kursus yang berlangsung selama 4 jam ini diharap dapat memberi pendedahan dan ilmu yang berguna kepada semua staf ARASC pada masa akan datang.